دوره آنلاین ادبیات و خودشکوفایی

روزهای برگزاری

۱۴، ۲۱و ۲۸ تیرماه (دوشنبه ها) از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

مدرس

عبدالمهدی مستکین( مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران)
عبدالمهدی مستکین-post 1

توضیحات دوره

در این دوره ، مفهوم خودشکوفایی و انسان خودشکوفا را در آثار و نوشته‌های سعدی ، حافظ و مولانا را مورد مطالعه قرار می دهیم. خود شکوفایی یعنی حداکثر تحقق و رضایت خاطر از استعدادها، امکانات و توانایی های فردی.

سرفصل‌های دوره

جلسه اول
  • اصول  کامیابی در زندگی (با تاکید بر نظریه های کاربردی سعدی ؛ مولانا و حافظ )

جلسه دوم
  • اصول خردمندانه زیستن (با تاکید بر نظریه های کاربردی حکیم فردوسی و حکیم نظامی )

جلسه سوم
  • قدرت نرم فرهنگ و ادبیات در خود شکوفایی و چیرگی بر عناصر بازدارنده موفقیت

مخاطبین

مزایای دوره

۰۱
آشنایی با نظریه های کاربردی سعدی ، مولانا و حافظ
۰۲
آشنایی با نظریه های کاربردی حکیم فردوسی و حکیم نظامی
۰۳
آشنایی با عناصر بازدارنده موفقیت از طریق قدرت نرم فرهنگ و ادبیات
۰۴
رسیدن به خود شکوفایی

اهداف دوره

۰۱
یادکیری اصول کامیابی در زندگی
۰۲
اصول خردمندانه زیستن
۰۳
خودشکوفایی