دوره آنلاین درباره احساساتم صحبت میکنم (من و تئاتر)

روزهای برگزاری

۱۵ و ۲۲ تیر و ۵ مرداد (سه شنبه ها) از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰

مدرس

لیلی رشیدی

توضیحات دوره

سرفصل‌های دوره

مخاطبین

مزایای دوره

۰۱
۰۲
۰۳
۰۴

اهداف دوره

۰۱
۰۲
۰۳
۰۴