دوره آنلاین خودشناسی در نقاشی

روزهای برگزاری

۱۵ و ۲۲ تیر ماه و ۵، ۱۲ و ۱۹ مرداد ماه (سه شنبه ها) از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

مدرس

صبا صالحی

توضیحات دوره

پیدا کردن نقشه راه برای حرکت از نقطه نقاش بودن به سمت هنرمند شدن.

در این دوره با چالشها، تمرین، آموزش و پرسش و پاسخ قصد داریم که هنرجو علاوه بر یافتن روش شخصی و منحصر به فرد خود در نقاشی نقشه ی راه برای شروع زندگی هنری خود را پیدا کند و بر آن مسلط شود.

هر جلسه شامل دو بخش: آموزش تئوری و آموزش عملی می باشد.

در بخش آموزش عملی تمرینها، چالش ها و آموزش هایی داده میشود، که نتیجه این بخش در پایان دوره اتمام یک اثر نقاشی با عنوان "من هستم" توسط هر یک از هنرجویان میباشد.

سرفصل‌های دوره

جلسه اول (هنرمند درونت را پیدا کن)
 • هنر چیست؟ و هنرمند دارای چه ویژگی هایی است؟

 • راه های کشف این ویژگی ها چیست؟

 • چطور موضوع، سبک و تکنیک خود را پیدا کنیم؟

جلسه دوم (بارت رو سبک کن و فقط ضروری ها را بردار)
 • آموزش مناسب و نامناسب کدام ها هستند؟
 • چه چیزهایی را باید آموزش ببینیم و چه چیزهایی را نه؟
 • به راهنمایی چه کسانی نیاز داریم؟
 • در چه مسیرهایی تنها هستیم؟
جلسه سوم (غذای هنرمند ماجراجوییست)
 • پیدا کردن راه هایی برای پیشرفت در زندگی هنری  
 • کشف و به اوج رساندن نبوغ هنری خود. هنرمند نوپای درون برای رشد از چه چیزهایی تغذیه می کند؟
جلسه چهارم (مراقب تله ها و تیر های مشقی باش!)
 • وقتی وارد دنیای هنر میشویم از همان روزهای اول آموزش با مسائل گوناگونی روبه رو میشویم که وقت و انرژی ما را تلف کرده و همزمان ما را از هویت شخصی خود دور خواهند کرد، آنها را شناسایی می کنیم.

جلسه پنجم (من یک هنرمندم)
 • وقتی هنرمند نوپای درونت را پیدا کردی وقتش رسیده که او را معرفی کنی و نشان دهی، او درست مثل یک کودک نیاز دارد تا مرحله به مرحله دامنه معرفی خودش را بزرگ و بزرگتر کند. چالش ها، خطرات و نکات کلیدی این مرحله چیست؟

مخاطبین

مزایای دوره

۰۱
کشف هنر درون خود
۰۲
پیدا کردن راه هایی برای پیشرفت در زندگی هنری
۰۳
آشنایی با رشد و پرورش هنر درون خود
۰۴
شناخت درست از خود

اهداف دوره

۰۱
آشنایی با ابعاد مختلف هنر نقاشی
۰۲
پیدا کردن سبک و تکنیک خود در نقاشی
۰۳
کشف و به اوج رساندن نبوغ هنری خود