دوره آنلاین Green Teens (حس طراوت با ورزش)

روزهای برگزاری

۱۲، ۱۹ و ۲۶ تیرماه، ۲، ۴ ،۹، ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۳۰ مرداد ماه و ۱، ۶ ، ۸، ۱۳ و ۱۵ شهریور ماه (شنبه ها و دوشنبه ها) از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

مدرس

سهیل اکبری

توضیحات دوره

تمرینات مختص به گروه های سنی ۱۲ سال به بالا روی آمادگی جسمانی پایه تمرکز داشته و سعی در ارتقاء فاکتور های استقامت قلبی-تنفسی ، قدرت، تعادل، انعطاف و در کنار آن بالا بردن روحیه نوجوانان و جوانان در فضای همدلی و همکاری و همفکری دارد.

کلاس های آنلاین Green Teens یا نوجوانان سبز با هدف فرهنگ سازی و گنجاندن فعالیت های جسمانی هدفمند در سبد فعالیت های روزانه به پکیج سامر کمپ اضافه شده تا فرزندان شما توامان هم روح و هم جسم خود را تقویت و شادابی و نشاط را کنار هم به دست آورند.

مخاطبین

مزایای دوره

۰۱
تقویت روح و جسم نوجوانان
۰۲
تقویت روحیه نشاط و شادابی در نوجوانان
۰۳
کنترل نوسانات خلقی در نوجوانان
۰۴
تقویت مغز و مهارت‌های نوجوانان

اهداف دوره

۰۱
ارتقاء فاکتور های استقامت قلبی-تنفسی ، قدرت، تعادل، انعطاف
۰۲
تمرکز بر روی آمادگی جسمانی پایه دانش آموزان
۰۳
بالا بردن روحیه نوجوانان و جوانان در فضای همدلی و همکاری و همفکری